Czytelnia

Cykl katechez liturgicznych

Miejsce przewodniczenia

Katecheza 67 na niedzielę 21.06.2015 r.


„Lud Boży zgromadzony na Mszę świętą ma organiczną i hierarchiczną strukturę” (OWMR 294). Kościół jest mistycznym Ciałem, którego Głową jest Chrystus. Zgromadzenie liturgiczne uobecnia Kościół – Ciało, natomiast kapłan, który przewodniczy zgromadzeniu jest znakiem Chrystusa – Głowy. Tę szczególną rolę kapłana podkreśla między innymi miejsce, które zajmuje w czasie liturgii, tzw. „miejsce przewodniczenia”.

Szczególną wagę przywiązuje się do katedry biskupiej – miejsca podwyższonego w prezbiterium, gdzie zasiada biskup. Miejsce to jest symbolem władzy biskupiej i jedności Kościoła lokalnego. Niegdyś katedra usytuowana była w absydzie, czyli we wnęce za ołtarzem. W ten sposób biskup widziany był przez wszystkich. Widoczna też była jego rola w zgromadzeniu jako czuwającego (episkopos znaczy „czuwający”). Dla podkreślenia, że biskup przemawia angażując swój autorytet, może on wygłaszać homilię siedząc na katedrze.

Współczesne dokumenty nawiązują do starożytnej tradycji uznając, że najbardziej odpowiednie miejsce dla krzesła celebransa znajduje się u szczytu prezbiterium, zwrócone w stronę ludu, chyba żeby to nie było możliwe, np. gdyby tabernakulum znajdowało się na środku za ołtarzem (OWMR 310).

Z miejsca przewodniczenia celebrans otwiera zgromadzenie pozdrawiając lud w imię Pana, zaprasza do aktu pokutnego i śpiewu Gloria, stąd zanosi modlitwy w imieniu zgromadzenia zebrane w modlitwę zwaną kolektą, stąd kieruje modlitwą wiernych oraz – na zakończenie liturgii – błogosławi i rozsyła. Z tego miejsca może także wygłosić homilię (OWMR 136). Zasiadając na krześle w miejscu przewodniczenia, słucha liturgii słowa i uczestniczy w dziękczynieniu po komunii.

To wyróżnione miejsce przypomina, że kapłan przewodzi zgromadzeniu. Nie może to być więc zwykłe krzesło postawione w kącie. Przewodzi, a nie dyryguje i nie rządzi, należy więc unikać wszelkiego podobieństwa do tronu (OWMR 310). Przewodniczenie liturgii dokonywane jest w imię i z polecenia Chrystusa, ale to On jest Jedynym Pasterzem i Głową Kościoła.

Zakończmy fragmentem modlitwy błogosławieństwa miejsca przewodniczenia. „Spraw niech ci, którzy zasiadają w tym miejscu, chętnie głoszą Twoje słowo i godnie sprawują Twoje sakramenty, aby kiedyś razem z ludem im powierzonym bez końca Ciebie chwalili w niebieskiej świątyni” (OB 897).