Czytelnia

Cykl katechez liturgicznych

Modlitwa po Komunii

Katecheza 52 na niedzielę 15.02.2015 r.


Na zakończenie modlitwy ludu oraz całego obrzędu Komunii świętej kapłan, stojąc w miejscu przewodniczenia lub przy ołtarzu i mając ręce rozłożone, odmawia Modlitwę po Komunii, którą kończy aklamacja "Amen" wypowiadana przez całe zgromadzenie liturgiczne (OWMR 89). Modlitwa po Komunii przedłuża w sposób liturgiczny dziękczynienie osobiste i wspólnotowe, ponieważ kapłan w odmawianej oracji łączy i przedstawia Bogu wszystkie intencje zgromadzonego ludu. Dobrze jest wsłuchać się w jej słowa, bo ta modlitwa błagalna kończy całą celebrę Eucharystii i zawiera w sobie różne dziękczynne treści, wypraszające błogosławione owoce nie tylko przyjętej przed chwilą Komunii świętej, ale całego celebrowanego obrzędu. Chodzi w niej o to, aby spożycie darów eucharystycznych znalazło swoje odzwierciedlenie w naszym życiu duchowym i w postawie moralnej, czyli abyśmy zostali przez Chrystusa ściślej zjednoczeni z Bogiem i między sobą nawzajem. Treść Modlitwy po Komunii podpowiada nam za co mamy dziękować Jezusowi po Komunii, o czym z Nim rozmawiać i o co mamy prosić. Także dwa podane w Mszale miejsca odmawiania tej oracji nie są przypadkowe, ale kryją w sobie głęboki sens. Gdy kapłan odmawia Modlitwę po Komunii przy ołtarzu szczególny akcent położony jest na dziękczynienie za otrzymaną Komunię świętą. Natomiast gdy odmawia ją z miejsca przewodniczenia wtedy bardziej uwypukla się wspólne podziękowanie za całą ofiarę mszalną.

Warto wsłuchiwać się w piękne oracje kończące liturgię eucharystyczną, ponieważ większość z nich została zaczerpnięta z wielowiekowej tradycji Kościoła, ze starożytnych sakramentarzy i dawnych mszałów. Genezy powstania Modlitwy po Komunii należy upatrywać w istniejącej już w starożytności chrześcijańskiej trosce o to, aby wierni nie wychodzili z kościoła bezpośrednio po przyjęciu Komunii świętej. Przestrzegali przed tym św. Augustyn na Zachodzie i św. Jan Chryzostom na Wschodzie, kładąc nacisk na dziękczynienie po Komunii świętej. W liturgii rzymskiej ta końcowa modlitwa wyrażająca w eucharystycznym aspekcie podziękowanie za wszystkie dary łaski, otrzymane podczas Mszy świętej została wprowadzona pomiędzy V a VI wiekiem.