Czytelnia

Cykl katechez liturgicznych

Okadzenia

Katecheza 6 na niedzielę 5.01.2014 r.


Okadzenie jest gestem fakultatywnym i można je stosować we wszystkich formach mszy świętej w następujących sytuacjach:
a) podczas procesji na wejście;
b) na początku Mszy świętej, do okadzenia krzyża i ołtarza;
c) w czasie procesji przed Ewangelią i podczas jej głoszenia;
d) po złożeniu na ołtarzu chleba i kielicha - do okadzenia darów, krzyża, ołtarza, kapłana i ludu;
e) podczas ukazania Hostii i kielicha po konsekracji (por. OWMR, 276).

W Okresie Wielkanocnym obok ołtarza i krzyża okadza się także paschał. Okadzenie stosuje się wobec Najświętszego Sakramentu - w czasie mszy świętej, wystawienia i procesji, osób - celebransa, koncelebransów mszy świętej i zgromadzonego ludu, oraz przedmiotów - ołtarza, paschału, darów ofiarnych. Okadza się także trumnę ze zwłokami lub urnę z prochami osób zmarłych. Gest okadzenia jest znakiem czci, uwielbienia i błagania, symbolem wznoszącej się do Boga modlitwy.

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego mówi o trzykrotnym rzucie kadzielnicy, gdy okadzany jest Najświętszy Sakrament, relikwie Krzyża świętego, obrazy Chrystusa Pana wystawione do publicznej czci, dary ofiarne, krzyż ołtarzowy, Ewangeliarz, paschał, kapłan i lud; oraz dwoma rzutami kadzielnicy, gdy okadza się relikwie i obrazy świętych wystawione do publicznej czci(por, OWMR, 277). Mowa jest także o okadzaniu ołtarza, którego dokonuje się pojedynczymi ruchami kadzielnicy. Używanie kadzidła znane było już w starotestamentalnym kulcie świątynnym, a także w pogańskiej starożytności. Chrześcijanie początkowo odrzucali kadzidło ze względu na stosowanie go powszechnie w rytach pogańskich. Pierwsze informacje o używaniu go w kulcie chrześcijańskim pochodzą z Syrii. (363 r. - Efrem Syryjczyk wspomina o nim w 17 wierszu swoich Carmina Nisibena). Okadzanie ołtarza na początku mszy znane jest od IX w. a okadzenie kapłana przez diakona pojawiło się już pod koniec średniowiecza. Dodajmy również, że w tradycji polskiej błogosławi się kadzidło w uroczystość Objawienia Pańskiego i upatruje się w nim symbolu męki Chrystusowej.