Czytelnia

Cykl katechez liturgicznych

Prośby w ramach modlitwy eucharystycznej

Katecheza 39 na niedzielę 16.11.2014 r.


Centralną modlitwę w ramach mszy św. nazywamy „eucharystyczną”, gdyż jej dominującym motywem jest dziękczynienie. Jednak liturgia nie zna ścisłego podziału na modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, prośby, przebłagania. Różne rodzaje modlitwy przeplatają się ze sobą. Stajemy wobec Ojca jako Jego dzieci i swoją ufność wyrażamy w rozmaity sposób.

W modlitwę dziękczynienia za dzieło zbawienia i za jego uobecnienie w sakramentalnych znakach włączone są prośby. Sformułowane są one w charakterystyczny sposób – zaczynają się od słowa „Pamiętaj”. Na przykład: „pamiętaj o swoim Kościele na całej ziemi…”; „pamiętaj o […] naszych zmarłych”. W zależności od okoliczności pojawiają się inne prośby: „pamiętaj o nowoochrzczonych”, „pamiętaj o nowożeńcach”.

Gdy sprawujemy „pamiątkę Pana”, uświadamiamy sobie, że w Bogu trwa to, co zostało raz dokonane w ziemskim życiu Jezusa Chrystusa. Jak czytamy w Liście do Rzymian (6,9): Chrystus „umarł dla grzechu tylko raz [dosłownie: „raz na zawsze”], a […] żyje dla Boga”. Chrystus „raz na zawsze” ofiarował samego siebie [por. Hbr 7,27], ale to ofiarowanie trwa. Chrystus jest dla nas, Jego Ciało jest za nas wydane. Dzięki temu, że ofiarowania dokonał Bóg-Człowiek, to wydarzenie jest zarazem historyczne i ponadczasowe. Zwracając się do Pana Boga z prośbą „pamiętaj”, odwołujemy się do tego, co w Bogu trwa. Prośby są więc wyrazem naszego zjednoczenia z Jezusem, którego wydanie trwa na wieki.

Wyrażają one także naszą więź z Kościołem. Zgromadzeni modlą się:
- za siebie samych: „zmiłuj się nad nami wszystkimi” [II ME];
- za Kościół żywych: „utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi [III ME];
- za tych, którzy nie należą do widzialnych struktur Kościoła: „Pamiętaj […] o wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają” [IV ME];
- a także za zmarłych: „Pamiętaj […] o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata” [II ME].

Zwróćmy uwagę na to, że w każdej Eucharystii Kościół modli się za wszystkich zmarłych i w naszych prywatnych modlitwach nie używajmy takich zwrotów, jak „módlmy się za tych zmarłych, którzy znikąd pomocy nie mają” lub „za których nikt się nie modli”.