Czytelnia

Cykl katechez liturgicznych

Woda święcona

Katecheza 2 na niedzielę 8.12.2013 r.


Woda, jako źródło życia, w Piśmie świętym jest znakiem Bożego błogosławieństwa, symbolizuje Ducha Świętego i Jego moc stwórczą oraz obmywa i oczyszcza z grzechu. Autor natchniony w opisie potopu i przejścia przez Morze Czerwone ukazuje niszczycielską symbolikę wody: woda w postaci deszczu lub wzburzonych fal morskich staje się zagrożeniem dla człowieka, nośnikiem śmierci i zagłady. Symbolika wody otrzymuje swoje pełne znaczenie w liturgii chrztu, gdy spływa po naszym czole, aby oczyścić duszę z grzechu pierworodnego. Do sakramentu Chrztu nawiązuje dobrze nam znany zwyczaj czynienia znaku krzyża wodą święconą, to znaczy pobłogosławioną przez kapłana, przy wchodzeniu i wychodzeniu z kościoła. Wchodząc do świątyni na Mszę świętą kreślimy znak krzyża zwilżając czoło, pierś i ramiona wodą święconą z kropielnicy. Woda przypomina nam o łasce chrztu świętego - sakramentu, który jest bramą wprowadzającą nas do wspólnoty Kościoła i do uczestnictwa w liturgii. Można powiedzieć, iż ilekroć czynimy ten gest, to powtarzamy drogę, która od chrztu prowadzi nas do Mszy świętej, będącej źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Wychodząc zaś z kościoła po zakończeniu celebracji eucharystycznej znów powtarzamy tę samą czynność, aby przypomnieć sobie o spoczywającym na nas obowiązku chrzcielnym: nakarmieni Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa mamy być wobec innych świadkami wiary wszędzie tam, gdzie jesteśmy posłani.

Podczas niedzielnych Mszy świętych, jako akt pokuty, stosuje się obrzęd błogosławieństwa wody i pokropienia nią wiernych na pamiątkę chrztu. Pokropieni wodą święconą spełniamy akt pokuty i odnawiamy w sobie łaskę chrzcielną, a świadomi swojej grzeszności, wyznajemy wiarę w oczyszczenie i odpuszczenie grzechów oraz w Boże miłosierdzie. Woda święcona jest skutecznym środkiem do odpierania mocy szatańskich, upraszania Bożych łask, pomaga zwyciężyć grzech i staje się źródłem wewnętrznego uzdrowienia. Wyrazem wiary w moc wody święconej niech będzie troska o chrzcielnicę i kropielnice w naszej parafialnej świątyni. Pamiętajmy, że branie wody święconej jest gestem, który winniśmy wykonywać z czcią i wiarą.