Czytelnia

Kącik poezji anielskiej

Anielskie chóry

Adam Asnyk


Anielskie śpiewają chóry
W gwiaździstym błękitów morzu,
Wśród nocnej ciszy, przy łożu
Sennej natury.

Śpiewają tej biednej ziemi,
Co wiecznie w świeżej żałobie,
Jak matka, płacze na grobie
Za dziećmi swemi.

Śpiewają ludziom, co dyszą
W codziennym a krwawym trudzie,
Lecz biedni, zmęczeni ludzie
Pieśni nie słyszą.

A tylko ci, którzy toną
W wielkiej miłości pragnieniu
Ci słyszą w serc swoich drżeniu
Tę pieśń natchnioną!