Czytelnia

Kącik poezji anielskiej

Christe, Sanctrorum Deus

Leopold Staff


O Chryste, świętych Aniołów ozdobo,
Twórco i Zbawco ludzkiego rodzaju,
dozwól osiągnąć nam błogosławione
przybytki niebian.

Anioł pokoju, Michał, niechaj zstąpi
W dom nasz z niebiosów, by jako błogiego
Twórca pokoju, wygnał do podziemi
Łez pełne wojny.

Niech silny Anioł Gabryel wypędzi
tego wroga i przyjemne niebu
Zwiedzi świątynie, które wniósł zwycięzca
Po całej ziemi.

Niech Anioł lekarz naszego zbawienia,
Rafael z nieba wspiera nas, by wszystkich
Uzdrowił chorych, niepewnymi czyny
Życia kierując.

Niech przewodniczka pokoju i Matka
Światła, Dziewica i święty Aniołów
Chór będą przy nas zawsze, jak i wojska
Lśniącego nieba.

Niech nam użyczy tego święta Boskość
Ojca i Syna i Ducha Świętego,
I niechaj chwała jej po ziemi całej
Słynie na wieki.