Czytelnia

Kącik poezji anielskiej

O aniołach

Wanda Łakowicz


Biały chór Aniołów - zastęp nieskończony
- Jak łan lilii w wietrze chwiejący się lekko -
Przed obliczem Pana, przegięty w pokłonie,
Płynie pieśń chwałą - brylantową rzeką.
Rozśpiewany dźwiękiem: "Święty, Święty Boże",
Jego cześć wydzwania od wieków po wieki;
Majestatu Pana aureola zorzy,
Złoty rój melodii z niebiańskiej pasieki.
Aniołowie Święci, zapatrzeni w Stwórcę,
I w Nim rozkochani - płomienie ogniste,
Świecą mleczną drogą na granacie nieba,
Nam - każdemu - płoną gwiazdą promienistą.