Czytelnia

Wasze wiersze

Pusty grób

s. Maria Alicja Augustynowicz, CSSF


...wszedł
Piotr
i Jan
do pustego grobu

zdumieni
na widok aniołów

w sercu
zaśpiewali
sonatę wdzięczności

pusty grób
śmierć pokonana

Alleluja

nieobecność
Mistrza
znamię