Czytelnia

Wasze wiersze

Spotkanie ze Słowem

s. Maria Alicja Augustynowicz, CSSF


Słowa Pańskie
spacerują po deptaku dusz
z półmroku wyłania się nadzieja
świeża woń modlitwy
wiecznej szczęśliwości dialog
nieskończonej pełni blask
szpaler dobrych aniołów
klęka w majestacie łask

Bóg jest Miłością

i znów
odwrócony bieg wydarzeń