Godzinki do św. Michała Archanioła

Jutrznia

Zacznijmy społem chwalić Księcia niebieskiego,
Michała Archanioła, Patrona naszego.

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, Duchu potężny, święty Archaniele,
Któryś pogromił rokosz złych aniołów śmiele:

"Któż jak Bóg" - hasłem swoim na nich uderzając,
O znieważony honor Boga się stawiając.

Buntowników strąciłeś aż na dno piekielne,
Tym sobie zdobywając imię nieśmiertelne:

"Michael" Wódz i Książę wojska niebieskiego,
Przyjaciel i Powiernik Pana Najwyższego.

Blaskiem mądrości Bożej cudnieś ozdobiony,
Rzecznikiem, opiekunem ludzi uczyniony.

O, dopomagaj swoim czcicielom na ziemi
W walce z duchami złymi, daj nam moc nad nimi.

Byśmy zawsze zwycięsko z boju wychodzili,
Miejsca stracone przez nich dla siebie zdobyli.

Antyfona

Stało się milczenie na niebie, gdy walczył smok i Michał z nim i odniósł zwycięstwo.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje nich do ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który w dobroci swojej i miłosierdziu Księciu Twego Kościoła najchwalebniejszemu Michałowi Archaniołowi powierzyłeś pieczę nad ludźmi, spraw, prosimy, abyśmy za jego łaskawą opieką wolni od przemocy nieprzyjaciół za życia i w godzinę śmierci zostali wprowadzeni do chwały wiecznej przed Boskie oblicze twoje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P:  Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.