Godzinki do św. Michała Archanioła

Kompleta

Niech nas Święty Archanioł do Boga nawróci,
A zagniewanie Jego niech od nas odwróci.

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

W dniu ostatnim głos trąby tego Archanioła
Wszystkich umarłych wskrzesi i na sąd powoła.

Stanie przy trybunale ważyć ludzkie sprawy
I wstawiać się dla wiernych o wyrok łaskawy.

On Zwiastunem wyroków Pana Najwyższego,
Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem raju niebieskiego.

Krzyż Chrystusa podejmie i ludzi zgromadzi,
Po sądzie sprawiedliwych do nieba wprowadzi.

Kto czci tego obrońcę i grzechów się strzeże,
Tego Archanioł Święty pod swój sztandar bierze.

A pisarze Kościoła są takiego zdania,
Że mieć doń nabożeństwo znakiem jest wybrania.

Kogo Bogu poleca i za kim się wstawia,
Taki unika piekła i swą duszę zbawia.

Antyfona

Michale Archaniele, ustanowiłem Cię Księciem dusz, które mają być przyjęte do Królestwa mego.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.