Godzinki do św. Michała Archanioła

Ofiarowanie godzinek

Hymn

Przyjmij te nasze pienia, Święty Archaniele,
Które Ci oddajemy, my, Twoi czciciele.

Oby należna Tobie od nas grzesznych chwała,
Wdzięczność, gorąca miłość wciąż się powiększała.

Wspieraj nas modlitwami, w walce dodaj męstwa,
Walczących doprowadzaj do chwały zwycięstwa.

Byśmy miejsca upadłych aniołów zdobyli
I z Tobą wiecznie Boga w niebiosach chwalili.

Antyfona

Książę niebios, Michale Archaniele Święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego.

P:  Błogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich.
W: Upadnę czołem przed świątynią Majestatu Twego i oddam chwałę Imieniu Twemu.

Módlmy się: Boże, który w porządku przedziwnym układasz obowiązki Aniołów i ludzi, pozwól z dobroci swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie są przy Tobie dla wykonania rozkazów Twoich, stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.