Godzinki do św. Michała Archanioła

Pryma

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy przed Panem stojący,
Któremu ważne sprawy zleca Wszechmogący.

Osobliwą masz władzę na niebie i ziemi
I niezrównaną chwałę pomiędzy Świętymi.

Tyś Górnego Syjonu blaskiem i ozdobą,
Najpierwszą po Królowej Niebieskiej osobą.

Wszystkie Chóry Aniołów, Święci Pańscy w niebie
I wierni Chrystusowi modlą się do Ciebie.

I kochają serdecznie za Twój bój o Boga,
Za miłość, za pokorę i za pogrom wroga.

I my, co Ciebie z nimi wielbimy, kochamy,
Spraw, niech Twe hasło w życiu wiernie wypełniamy.

Nic nad Boga już więcej nie miejmy droższego,
Zapał niech sił dodaje w walce i cześć Jego.

Antyfona

Kiedy walczył Michał Archanioł ze smokiem, dał się słyszeć głos mówiących: Zbawienie Bogu naszemu.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.