Godzinki do św. Michała Archanioła

Seksta

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Święty Michał Archanioł tak ludzi miłuje,
Że im się i widzialnie nieraz ukazuje.

Wśród sławnych Jego zjawień jest góra Gargano,
Którą dla znaków z nieba godną czci uznano.

Zabłąkanemu chłopcu w lesie się pokazał
I kościół na tym miejscu wystawić nakazał.

Ażeby z Aniołami mógł tam cześć odbierać
I wpływ dobroci Boskiej i swojej wywierać.

Zjawił się z wojskiem niebian, jak podanie głosi,
Zwycięstwo ponad wrogiem dla Polski wyprosił.

Zjawia się niewidzialnie kiedy jest wzywany,
Odpiera wrogów duszy Patron nasz kochany.

A za tę wielką miłość wzajem Go miłujmy,
Cześć, ufność w jego dobroć szerzyć usiłujmy.

Antyfona

Michał Archanioł przybył na pomoc ludowi Bożemu, stanął na ratunek duszom sprawiedliwym.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.