Godzinki do św. Michała Archanioła

Tercja

Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
I wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.

Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu
I równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.

Jak było na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

O, wielbicielu wielki Słowa Wcielonego,
Czcicielu niezrównany Panny, Matki Jego.

Po niej w modłach my Ciebie pierwszego wzywamy,
Tobie się, chyląc głowy, kornie spowiadamy.

Jednasz z Bogiem grzeszników, łaskę im przywracasz,
Gdy Ci się polecają, z błędnej drogi zwracasz.

Starą Tyś synagogę niegdyś strzegł i bronił,
Aby Izrael wiary w Boga nie uronił.

Strzeżesz teraz Kościoła jako patron jego,
Lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.

Kraje, Narody, wojska, zakony przez wieki
Patronem Cię swym czynią, żądni Twej opieki.

Bo w Twą wierzą potęgę, wierzą Twej miłości,
Którą otaczasz ludzi z hojnej łaskawości.

Antyfona

Ten jest Michał Archanioł, Książę wojsk anielskich, którego cześć świadczy dobrodziejstwa i którego modlitwa prowadzi do Królestwa niebieskiego.

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W: A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P:  Błogosławmy Panu.
W: Bogu chwała.
P:  A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.