Grupy parafialne

Legion Małych Dusz

"Przeciw legionowi szatana utwórzcie Legion Małych Dusz;
dzieci nieba przeciw synom ciemności;
niebiański ogień przeciwko piekielnym płomieniom.
Waszą bronią będzie miłość."
Orędzie, s. 310

Legion Małych Dusz Miłosiernego Serca Jezusa został założony w Belgii dni 25.09.1971 r. i jest dzisiaj rozkrzewiony w wielu krajach na pięciu kontynentach. Jest ruchem duchowości, biorącym początek w charyzmacie założycielki Małgorzaty, która pod wpływem łask otrzymanych od Jezusa sprecyzowała cele i środki poprzez "Przesłania Miłości Miłosiernej do Małych Dusz".

Gdy szukamy początków Legionu Małych Dusz, przychodzi przede wszystkim na myśl pragnienie św. Tereski od Dzieciątka Jezus: "O Jezu, tak chciałabym powiedzieć wszystkim małym duszom, jak niewysłowiona jest łaskawość Twoja... Tak, ja wiem i błagam Cię, uczyń to - błagam, by wzrok Twój spoczął na wielkiej liczbie małych dusz... Proszę Cię, byś wybrał legion małych, ofiarnych, godnych Twej MIŁOŚCI".

Pragnieniem ruchu jest ożywiać i rozpowszechniać kult Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. Powstające modlitewne grupy Legionu mają stać się pomocą w pogłębianiu życia duchowego, wewnętrznego, wg zasad Ewangelii; oazami duchowości i świętości.

W naszej parafii spotykamy się w każdy drugi piątek miesiąca. O godz. 17:15 odmawiamy różaniec, śpiewamy pieśni Maryjne, po czym uczestniczymy we Mszy św. o godz. 18:00 odprawianej w naszej intencji. Następnie spotykamy się w salce, gdzie pod opieką duchową ks. Grzegorza Nowaka jest prowadzona katecheza formacyjna.

Ks. Grzegorz Nowak jest krajowym opiekunem Legionu Małych Dusz i organizuje coroczne spotkania krajowe. Pod Jego opieką uczestniczymy również w ogólnoświatowych dniach modlitwy w Centrum Legionu w Chevremont w Belgii, ogólnopolskich spotkaniach na Jasnej Górze oraz pięciodniowych rekolekcjach zamkniętych w Olszy k/Rogowa.

O nas w internecie: www.male-dusze.com.pl.

21.07.1998 r. Małgorzata wręcza Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II IV tom Orędzia Miłości Miłosiernej do Małych Dusz
21.07.1998 r. Małgorzata wręcza Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II IV tom Orędzia Miłości Miłosiernej do Małych Dusz