Grupy parafialne

Żywa Róża

Koło Różańcowe w Parafii Świętego Michała Archanioła powstało w 1994 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Zdzisława Kowalewskiego. Koło liczyło wówczas 45 osób. Zelatorkami "Żywych Róż" były: Anna Smaż, Stefania Deredas i Grażyna Janiszewska.

Od 2002 r. liczba członków Żywego Różańca wynosi 60 osób, ponieważ od tego roku nasze Koło Różańcowe zaczęło odmawiać Tajemnice Światła wprowadzone przez św. Jana Pawła II. Zelatorkami trzech "Żywych Róż" były: Jadwiga Szaszkiewicz, Stefania Deredas i Grażyna Janiszewska.

Od października 2007 roku "Żywą Różę" prowadzoną przez Jadwigę Szaszkiewicz, przejęła zelatorka Teresa Sienkiewicz, która kieruje modlitwą osób najstarszych, często już nie wychodzących z domu. Każdej z nich powierzono jedną Tajemnicę Różańcową.

Spotykamy się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 7:00 na Mszy Świętej odprawianej w intencji Koła Różańcowego i Asysty parafialnej, modląc się za żyjących i zmarłych członków naszych grup. Po Eucharystii przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wspólnie odmawiamy Różaniec.

Członkowie Żywego Różańca otrzymują rozpisane na cały rok Tajemnice Różańcowe wraz z intencjami. Modlimy się w intencjach ogólnych i misyjnych podanych na dany rok przez Ojca Świętego.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia wraz z Asystą parafialną spotykamy się z kapłanami naszej Parafii na Spotkaniu Opłatkowym żeby złożyć sobie życzenia i spędzić razem czas.

W naszej Parafii w 2005 r. powstały Koła Rodzin Różańcowych. Członkowie rodzin codziennie we własnych domach wspólnie odmawiają jedną Tajemnicę Różańca.

W od kilku lat istnieje też w naszej Parafii Internetowe Koło Żywego Różańca, które obecnie liczy 71 osób z całego świata. Kołem tym opiekuje się organista naszej Parafii p. Bogumił Karbowiak.

W 2011 r. mieszkańcy naszej parafii włączyli się w Apostolat Modlitwy za kapłanów "Margaretka". Modlitwą tą zostali otoczeni wszyscy kapłani pracujący w naszej Parafii.

W październiku 2013 r. zelatorkę p. Stefanię Deredas zastąpił p. Piotr Kubiak.

Wszystkich, którzy chcieliby modlić się razem z nami zapraszamy na Mszę Świętą w drugą niedzielę każdego miesiąca lub prosimy o skontaktowanie się z zelatorkami.


Wydarzenia