Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 1

85 osób w 5 kołach

Intencje na czerwiec 2021 r.

Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.


Zwiastowanie N.M.P.

1. Bogumił Karbowiak

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

2. Piotr Białkowski

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

3. Eugeniusz Stuczyński

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

4. Magdalena Dzięcioł

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

5. Piotr Ahmad

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

6. Mateusz Traczyk

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

7. Izabela Zyra

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

8. Donata Słotwińska

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

9. Magda Kosmatka

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

10. Robert Piotrowski

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

11. Piotr Kowalski

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

12. Małgorzata Lech

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

13. Anna Maria Formela

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

14. Katarzyna Mrówczyńska

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

15. Kubiński Michał

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

16. Maciej Marcinkowski

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

17. Krzysztof Krajewski

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

18. Jarosław Piechota

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

19. Zofia Tarniowa

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

20. Dorota Kaniewska-Smulczyk

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.