Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 2

74 osób w 4 kołach

Intencje na luty 2019 r.

Intencja ogólna: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.


Cierniem ukoronowanie.

1. Szczepan Srajdun

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

2. Marcin Psikuta

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

3. Małgorzata Nurczyńska

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

4. Stasia Tamioła

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

5. Adam Cwojdziński

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

6. Patrycja Dawidzińska

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

7. Ola Choczaj

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

8. Jolanta Zielonka

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

9. Jakub Gerard Nowak

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

10. Łukasz Łukowski

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

11. Włodzimierz Majewski

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

12. Łukasz Wójcicki

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

13. Magdalena Zaremba niepełnosprawna na wózku

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

14. Grażyna Kawczyńska

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

15. Halina - wirtualna Rozancowa Oaza

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

16. Bozena Brejnak

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

17. Krzysztof Dosz

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

18. Dominik Piasecki

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

19. Elżbieta Heda

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

20. Jan Smolec

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.