Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 2

71 osób w 4 kołach

Intencje na listopad 2017 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.


Zesłanie Ducha Świętego.

1. Szczepan Srajdun

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

2. Marcin Psikuta

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

3. Małgorzata Nurczyńska

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

4. Stasia Tamioła

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

5. Adam Cwojdziński

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

6. Patrycja Dawidzińska

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

7. Ola Choczaj

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

8. Jolanta Zielonka

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

9. Jakub Gerard Nowak

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

10. Łukasz Łukowski

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

11. Włodzimierz Majewski

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

12. Łukasz Wójcicki

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

13. Magdalena Zaremba niepełnosprawna na wózku

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

14. Grażyna Kawczyńska

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

15. Halina - wirtualna Rozancowa Oaza

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

16. Bozena Brejnak

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

17. Krzysztof Dosz

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

18. Dominik Piasecki

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

19. Elżbieta Heda

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

20. Jan Smolec

Tajemnica: Wniebowstąpienie.