Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 3

74 osób w 4 kołach

Intencje na czerwiec 2019 r.

Intencja ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.


Wniebowstąpienie.

1. Jola Dybowska

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

2. Justyna Żabka

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

3. Maria Korwin-Szymanowska

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

4. Aneta Jędruszkiewicz

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

5. Paweł Abratkiewicz

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

6. Mateusz Bromblik

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

7. Paweł Pachnowski

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

8. Michał Białasiewicz

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

9. Irena Ozga

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

10. Ewelina Małecka

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

11. Beata Rżysko

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

12. Danuta Gładysz-Zygmunt

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

13. Dariusz Włodarczyk

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

14. Liliana Ostrowska

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

15. Anna Wydrzyńska

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

16. Elżbieta Majewska

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

17. Kamila

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

18. Katarzyna Bider

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

19. Aleksandra Bider

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

20. Monika Piesiewicz

Tajemnica: Zmartwychwstanie.