Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 3

82 osób w 5 kołach

Intencje na sierpień 2020 r.

Intencja ogólna: Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.


Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

1. Jola Dybowska

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

2. Justyna Żabka

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

3. Maria Korwin-Szymanowska

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

4. Aneta Jędruszkiewicz

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

5. Paweł Abratkiewicz

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

6. Mateusz Bromblik

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

7. Paweł Pachnowski

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

8. Michał Białasiewicz

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

9. Irena Ozga

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

10. Ewelina Małecka

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

11. Beata Rżysko

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

12. Danuta Gładysz-Zygmunt

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

13. Dariusz Włodarczyk

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

14. Liliana Ostrowska

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

15. Anna Wydrzyńska

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

16. Elżbieta Majewska

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

17. Kamila

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

18. Katarzyna Bider

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

19. Aleksandra Bider

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

20. Monika Piesiewicz

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.