Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 4

73 osób w 4 kołach

Intencje na kwiecień 2018 r.

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.


Narodzenie Pana Jezusa.

1. Piotr Wróbel

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

2. Sławomir Dobrasiewicz

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

3. Patrycja Duda

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

4. Teresa Siemiątkowska

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

5. Paulina Grochoła

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

6. Przemysław Dybek

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

7. Anna Bakshi

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

8. Marika Kaczmarek

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

9. Kasia Szislo

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

10. Izabela Przesdzink

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

11. Krystyna Stróżewska

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

12. Piotr Rudnicki

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

13. Marcin Orciuch

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.