Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 4

74 osób w 4 kołach

Intencje na czerwiec 2019 r.

Intencja ewangelizacyjna: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.


Wniebowstąpienie.

1. Piotr Wróbel

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

2. Sławomir Dobrasiewicz

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

3. Patrycja Duda

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

4. Teresa Siemiątkowska

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

5. Paulina Grochoła

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

6. Przemysław Dybek

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

7. Anna Bakshi

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

8. Marika Kaczmarek

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

9. Kasia Szislo

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

10. Izabela Przesdzink

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

11. Krystyna Stróżewska

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

12. Piotr Rudnicki

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

13. Marcin Orciuch

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

14. Robert Misiak

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.