Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 4

76 osób w 4 kołach

Intencje na sierpień 2019 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej szkołami wzrastania w człowieczeństwie.


Wniebowzięcie N.M.P.

1. Piotr Wróbel

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

2. Sławomir Dobrasiewicz

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

3. Patrycja Duda

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

4. Teresa Siemiątkowska

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

5. Paulina Grochoła

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

6. Przemysław Dybek

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

7. Anna Bakshi

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

8. Marika Kaczmarek

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

9. Kasia Szislo

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

10. Izabela Przesdzink

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

11. Krystyna Stróżewska

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

12. Piotr Rudnicki

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

13. Marcin Orciuch

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

14. Robert Misiak

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

15. Barbara Jacko

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

16. Agnieszka Peno

Tajemnica: Droga krzyżowa.