Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 4

74 osób w 4 kołach

Intencje na czerwiec 2018 r.

Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.


Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

1. Piotr Wróbel

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

2. Sławomir Dobrasiewicz

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

3. Patrycja Duda

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4. Teresa Siemiątkowska

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

5. Paulina Grochoła

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

6. Przemysław Dybek

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

7. Anna Bakshi

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

8. Marika Kaczmarek

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

9. Kasia Szislo

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

10. Izabela Przesdzink

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

11. Krystyna Stróżewska

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

12. Piotr Rudnicki

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

13. Marcin Orciuch

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

14. Robert Misiak

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.