Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 4

71 osób w 4 kołach

Intencje na styczeń 2018 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.


Ukoronowanie N.M.P.

1. Piotr Wróbel

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

2. Sławomir Dobrasiewicz

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

3. Patrycja Duda

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

4. Teresa Siemiątkowska

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

5. Paulina Grochoła

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

6. Przemysław Dybek

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

7. Anna Bakshi

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

8. Marika Kaczmarek

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

9. Kasia Szislo

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

10. Izabela Przesdzink

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

11. Krystyna Stróżewska

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.