Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 4

71 osób w 4 kołach

Intencje na listopad 2017 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.


Zesłanie Ducha Świętego.

1. Piotr Wróbel

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

2. Sławomir Dobrasiewicz

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

3. Patrycja Duda

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

4. Teresa Siemiątkowska

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

5. Paulina Grochoła

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

6. Przemysław Dybek

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

7. Anna Bakshi

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

8. Marika Kaczmarek

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

9. Kasia Szislo

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

10. Izabela Przesdzink

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

11. Krystyna Stróżewska

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.