Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 4

86 osób w 5 kołach

Intencje na grudzień 2021 r.

Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.


Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

1. Piotr Wróbel

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

2. Sławomir Dobrasiewicz

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

3. Patrycja Duda

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

4. Teresa Siemiątkowska

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

5. Paulina Grochoła

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

6. Przemysław Dybek

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

7. Anna Bakshi

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

8. Marika Kaczmarek

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

9. Kasia Szislo

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

10. Izabela Przesdzink

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

11. Krystyna Stróżewska

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

12. Piotr Rudnicki

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

13. Marcin Orciuch

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

14. Robert Misiak

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

15. Barbara Jacko

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

16. Agnieszka Peno

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

17. Paweł Cichocki

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

18. Izabela Urbaniak

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

19. Sylwia Drzewiecka

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

20. Kamil Biernacki

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.