Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 4

74 osób w 4 kołach

Intencje na sierpień 2018 r.

Intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.


Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

1. Piotr Wróbel

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

2. Sławomir Dobrasiewicz

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

3. Patrycja Duda

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

4. Teresa Siemiątkowska

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

5. Paulina Grochoła

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

6. Przemysław Dybek

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

7. Anna Bakshi

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

8. Marika Kaczmarek

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

9. Kasia Szislo

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

10. Izabela Przesdzink

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

11. Krystyna Stróżewska

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

12. Piotr Rudnicki

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

13. Marcin Orciuch

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

14. Robert Misiak

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.