Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 4

74 osób w 4 kołach

Intencje na grudzień 2018 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.


Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

1. Piotr Wróbel

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

2. Sławomir Dobrasiewicz

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

3. Patrycja Duda

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

4. Teresa Siemiątkowska

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

5. Paulina Grochoła

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

6. Przemysław Dybek

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

7. Anna Bakshi

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

8. Marika Kaczmarek

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

9. Kasia Szislo

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

10. Izabela Przesdzink

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

11. Krystyna Stróżewska

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

12. Piotr Rudnicki

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

13. Marcin Orciuch

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

14. Robert Misiak

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.