Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 4

74 osób w 4 kołach

Intencje na październik 2018 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.


Przemienienie na górze Tabor.

1. Piotr Wróbel

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

2. Sławomir Dobrasiewicz

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

3. Patrycja Duda

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

4. Teresa Siemiątkowska

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

5. Paulina Grochoła

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

6. Przemysław Dybek

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

7. Anna Bakshi

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

8. Marika Kaczmarek

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

9. Kasia Szislo

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

10. Izabela Przesdzink

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

11. Krystyna Stróżewska

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

12. Piotr Rudnicki

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

13. Marcin Orciuch

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

14. Robert Misiak

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.