Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 4

74 osób w 4 kołach

Intencje na kwiecień 2019 r.

Intencja ogólna: Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych.


Śmierć na krzyżu.

1. Piotr Wróbel

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

2. Sławomir Dobrasiewicz

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

3. Patrycja Duda

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

4. Teresa Siemiątkowska

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

5. Paulina Grochoła

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

6. Przemysław Dybek

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

7. Anna Bakshi

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

8. Marika Kaczmarek

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

9. Kasia Szislo

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

10. Izabela Przesdzink

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

11. Krystyna Stróżewska

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

12. Piotr Rudnicki

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

13. Marcin Orciuch

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

14. Robert Misiak

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.