Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 5

85 osób w 5 kołach

Intencje na kwiecień 2021 r.

Intencja ogólna: Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.


Wniebowzięcie N.M.P.

1. Malgorzata Angielczyk

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

2. Karolina Dymowska

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

3. Sławomir Dąbrowa

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

4. Sebastian Borek

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

5. Piotr Lipka

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.