Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 5

84 osób w 5 kołach

Intencje na styczeń 2021 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.


Zmartwychwstanie.

1. Malgorzata Angielczyk

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

2. Karolina Dymowska

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

3. Sławomir Dąbrowa

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

4. Sebastian Borek

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.