Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 5

82 osób w 5 kołach

Intencje na lipiec 2020 r.

Intencja ogólna: Aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.


Ustanowienie Eucharystii.

1. Malgorzata Angielczyk

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

2. Karolina Dymowska

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.