Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 5

81 osób w 5 kołach

Intencje na kwiecień 2020 r.

Intencja ogólna: Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.


Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

1. Malgorzata Angielczyk

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.