Internetowe Koła Żywego Różańca

Koło nr 5

86 osób w 5 kołach

Intencje na grudzień 2021 r.

Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.


Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

1. Malgorzata Angielczyk

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

2. Karolina Dymowska

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

3. Sławomir Dąbrowa

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

4. Sebastian Borek

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

5. Piotr Lipka

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

6. Dorota Sugalska

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.