Kancelaria parafialna

Chrzest

Sakrament Chrztu udzielany jest w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10:30 lub po Mszy św. o godz. 12:00. Chrzest należy zgłosić 2 tygodnie przed wybranym terminem.

Potrzebne dokumenty:

  1. odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
  2. zaświadczenie o ślubie kościelnym rodziców,
  3. zaświadczenia z parafii chrzestnych (jeśli nie są z naszej), że mogą być chrzestnymi.

Chrzestnym może być ten, kto:

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Świecę i "białą szatę" do Chrztu św. rodzice załatwiają we własnym zakresie. W dniu uroczystości prosimy o przybycie przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem Mszy św. i zgłoszenie się do kancelarii celem podpisania stosownych dokumentów. Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.