Kronika parafialna

Anno Domini 1989

Kronika parafialna

17.05.1989 r. wyszła ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wynikało z niej, że biskup diecezjalny może w sposób niezależny tworzyć nowe parafie, tam gdzie uzna to za potrzebne. Na mocy tej właśnie ustawy została podjęta myśl, aby w kilku miejscach naszego miasta zlokalizować nowe parafie, szczególnie tam, gdzie w ciągu ostatnich dziesięcioleci zaczęły powstawać nowe osiedla z dużą liczbą mieszkańców, a nie było jeszcze kościoła dla ludzi.

18.08.1989 r. w piątek wieczorem ks. Zdzisław Kowalewski - wikariusz parafii bł. Urszuli w Łodzi - otrzymał propozycję podjęcia się utworzenia nowej parafii w rejonie ul. Łagiewnickiej i Inflanckiej. Czasu na zastanowienie się otrzymał jeden dzień. Następnego dnia ks. Zdzisław pojechał do Biskupa Ordynariusza, by powiedzieć, że podejmuje się tego zadania i prosi o błogosławieństwo. Ks. Biskup z radością pobłogosławił. I tak to się zaczęło.

24.08.1989 r. został wydany dekret o powołaniu do życia nowej łódzkiej parafii p.w. św. Michała Archanioła, zlokalizowanej przy ulicy Rysowniczej w granicach:
od strony północnej - ul. Inflancka (strona południowa od Łagiewnickiej do Marysińskiej);
od strony wschodniej - ul. Marysińska (strona zachodnia od ul. Inflanckiej do ul. Kowalskiej);
od strony południowej - ul. Kowalska (strona północna od ul. Marysińskiej do ul. Łagiewnickiej);
od strony zachodniej - ul. Łagiewnicka (obie strony od ul. Kowalskiej do ul. Inflanckiej).

Nasza parafia została przydzielona do dekanatu Łódź–Północ.

30.10.1989 r. w Urzędzie Dzielnicowym Łódź-Bałuty został złożony wniosek o wydanie wskazań lokalizacyjnych na budowę nowego ośrodka parafialnego.