Księża

Księża pracujący w parafii

ks. mgr Filip Durlak, proboszcz

ks. mgr Filip Durlak, proboszcz


Urodzony 30.04.1963 r. w Nowym Sączu.

Szkoły:
podstawowa we Frycowej,
liceum w Nowym Sączu,
WSD w Łodzi - mgr teologii.

Święcony 10.06.1995 r. w Łodzi.

Pracował w parafiach:
Zesłania Ducha Św. w Aleksandrowie Łódzkim,
Wniebowzięcia N.M.P. w Czarnocinie,
Zmartwychwstania Pańskiego w Łodzi,
Nawiedzenia N.M.P. w Piotrkowie Tryb.,
Podwyższenia Krzyża Św. w Brzezinach,
M.B. Różańcowej w Zgierzu.

Od 30.08.2014 r. wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Łodzi.

Od 12.12.2020 r. proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Łodzi.

ks. mgr ppor. Albin Żaba, wikariusz

ks. mgr ppor. Albin Żaba, wikariusz


Urodzony 15.01.1977 r. w Tuchowie.

Szkoły:
podstawowa we Chojniku,
technikum w Tarnowie,
WSD w Łodzi - mgr teologii.

Święcony 10.06.2006 r. w Łodzi.

Pracował w parafiach:
Świętej Trójcy w Gałkowie Dużym,
NMP Królowej Polski w Łodzi,
NMP Nieustającej Pomocy w Łodzi,
św. Jadwigi, królowej w Tomaszowie Maz.,
św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi.

Oficer Wojska Polskiego
Kapelan Polskiej Drużyny Strzeleckiej
Od 24.12.2020 r. wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Łodzi.