Nowenna do św. Michała Archanioła

Modlitwy codzienne

Pozdrowienie

Bądź pozdrowiony, święty Michale Archaniele, najchwalebniejszy Książę wojska niebieskiego, Pan z Tobą. Błogosławiony jesteś między wszystkimi Chórami anielskimi i niech będzie błogosławiona Przenajświętsza Trójca, która zechciała Cię ubogacić tylu darami i przywilejami. Niestrudzony Opiekunie Kościoła Powszechnego, oręduj za nami i przybywaj z pomocą w naszych rozlicznych potrzebach.

Modlitwa o zwycięstwo dobra

Mścicielu pogwałconych praw Bożych, wspomóż nas w walce o zwycięstwo dobra w świecie. Nieprzyjaciel Boga, szatan, odwieczny przeciwnik prawdy i dobra, zdradliwymi ułudami rozbudza namiętności ludzkie, łowi dusze w zastawione sidła i ściąga pojmane na dno nędzy. Ileż dusz żyje w nieznajomości Boga i swych obowiązków względem Niego.
P:  Święty Michale, Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W: Módl się za nami.

Ilu ludzi mimo wiedzy o Nim, grzeszy karygodnie obojętnością. Dzieciom brak poszanowania, posłuszeństwa, nawet miłości dla rodziców; młodzież często goni za zwodniczym czarem zmysłowych rozkoszy; chwilowe zachcianki rozbijają rodziny. Małżonkowie rozchodzą się, depcąc złożone Bogu święte przysięgi.
P:  Święty Michale, Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W: Módl się za nami.

Przestępczość rośnie; dobra imię bliźniego, życie ludzkie utraciło swą wartość. Dzieci jednej Matki - Ojczyzny żyją w niezgodzie. Na świecie zarzewia walk nie wygasają. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przyczyną tych nędz, nieszczęść i klęsk są nieokiełznane namiętności ludzkie. A przewrotny duch ciemności roznieca je i wyzyskuje na zgubę przyjaciół Boga.
P:  Święty Michale, Pierwszy obrońco Królestwa Chrystusowego,
W: Módl się za nami.

O gorliwość apostolską

Obciążeni następstwami grzechu pierworodnego, mamy wolę słabą i niestałą. Wielu staje się ofiarami własnej słabości, wiodąc życie niewolników, Święty Michale, Zwycięski Archaniele, pomóż nam budować Królestwo Boże w codziennym życiu.

Porwij za sobą dziatwę, która od wczesnego dzieciństwa niech się uczy od małego Jezusa pobożności i posłuszeństwa i w ten sposób razem:
W: Budujmy Królestwo Boże!

Pociągnij młodzież pracującą: niech mężnie odpiera zaczepki przeciw wierze, a postawą swoją skłania środowisko do poszanowania swych przekonań religijnych i w ten sposób razem:
W: Budujmy Królestwo Boże!

Pobudź dusze dziewczęce, które prostotą i niewinnością niech upodabniają się do Świętej Dziewicy i w ten sposób razem:
W: Budujmy Królestwo Boże!

Pomóż młodzieży studiującej, by zdobywając wiedzę nie straciła z oczu Pierwszej Przyczyny wszechrzeczy i w ten sposób razem:
W: Budujmy Królestwo Boże!

Wspieraj ojców rodzin, by każdy dzień zaczynali i kończyli prośbą do Boskiego Cieśli o błogosławieństwo dla swego trudu i swych dzieci i w ten sposób razem:
W: Budujmy Królestwo Boże!

Wpłyń na matki, by nie tylko poczuwały się do obowiązku przekazywania życia, lecz wychowały po Bożemu dzieci i nie uważały swego zadania za skończone, aż je ujrzą wśród wybranych w niebie i w ten sposób razem:
W: Budujmy Królestwo Boże!

Dodaj otuchy wszystkim powołanym do wyłącznej służby Bogu w kapłaństwie, zakonie i stanie świeckim, aby dążąc do osobistej świętości, poświęcali się ofiarnie bliźnim i w ten sposób razem:
W: Budujmy Królestwo Boże!

Szczególnie wspieraj wychowawców i duszpasterzy, misjonarzy przebiegających dalekie kraje z Dobrą Nowiną, siostry zakonne i braci spędzających życie przy biedach ludzkich, u wezgłowia chorych, w posłudze miłości, na ostrej pokucie w klasztorach za grzechy ludzkości i w ten sposób razem:
W: Budujmy Królestwo Boże!

Wszyscy oni chcą być w Twoim orszaku zwycięzców, a piętrzą się przed nimi wszelkiego rodzaju przeszkody, uwodzą pokusy, mamidła, które zły duch wokoło nich rozsiewa. Zachowują jednak głęboką cześć dla spraw Bożych i życie swe oddają na usługi Dobra. Święty Michale, bądź ich siłą. Broń ich w walce. Niech Twe Imię będące zawołaniem bojowym: "Któż jak Bóg" i można Twoja opieka wiodą ich do zwycięstwa przed tron Wszechmocnego Pana. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Wodzu, panujący w blaskach nieba, mężnych bohaterów przed zasadzkami szatana - osłaniaj!
Upadających i wciąż dźwigających się w nieustannym boju życia - wspomagaj!
Kładąc wszystkie sprawy na wadze Boskiej sprawiedliwości, za nami - oręduj!

P:  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
W: Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P:  Patronie Kościoła Powszechnego, wprowadź nas przed oblicze Miłosiernego Ojca do przybytków chwały wiecznej.
W: Amen.

Czytania na każdy dzień

Wspólne błagania

Święty Michale Archaniele, przemożny nasz Orędowniku u Boga. Dziękujemy z głębi serca za otrzymane dobrodziejstwa, a powodowani mocnym przekonaniem i żywą nadzieją prosimy o nowe. Wszak jesteś naszym Patronem i Wspomożycielem. Odwołujemy się dzisiaj do Twojej potęgi, dobroci i zadziwiającej gotowości do usług. Zechciej wysłuchać naszych błagań i racz przyjść z pomocą, gdy z wewnętrzną siłą wołamy i nie przestaniemy wytrwale wołać do Ciebie:

Archaniele Boży, wstaw się u Boga za nami!
Cudzie stworzenia,
Książę najprzedniejszy,
Szermierzu praw Boga Stworzyciela,
Odnowicielu ładu Bożego,
Powierniku Pański,
Pierwszy wielbicielu Boga-Człowieka,
Chorąży Krzyża świętego,
Rycerzu Bogarodzicy,
Rządco dworu niebieskiego,
Hetmanie hufców anielskich,
Mieczu karzący zbuntowane duchy,
Odwieczny przeciwniku szatana,
Miłośniku prawdy i pokory,
Przykładzie pomyślności,
Wzorze modlitwy i ofiary,
Tęczo wśród burzy pokus,
Patronie umierających,
Przychylny mierniczy zasług,
Zwiastunie zbawienia,
Wspomożycielu dusz w czyśćcu,
Przewodniku dusz do nieba,
Aniele Stróżu Kościoła,
Opiekunie Namiestników Chrystusowych,
Obrońco stolicy chrześcijaństwa,
Podporo misjonarzy katolickich,
Duchu wszystkim usługujący,
Wybawco z niewoli,
Cudotwórco sławny.

Módlmy się. Mocarzu niebios i obrońco dusz najlepszy, oczekujemy błogosławionych skutków Twojego wstawiennictwa najpierw dla siebie, a następnie dla tych, których pragniesz obdarzyć łaskami. Niech wspólne nasze błagania dla każdego z nas, dla naszych rodzin i parafii, dla wszystkich społeczeństw, narodów i całego Kościoła świętego staną się źródłem błogosławieństwa Bożego po wszystkie wieki wieków. Amen.