Ogłoszenia parafialne

Święto Chrztu Pańskiego

1

Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.


2

Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę, a także udział w nabożeństwie.


3

Dziś, o godzinie 15:30 w salce odbędzie się świąteczne opłatkowe spotkanie Asysty, Żywego Różańca i Wieczernika. Natomiast spotkanie opłatkowe scholi dziecięcej, ministrantów i lektorów wraz z rodzicami odbędzie się w niedzielę 27 stycznia o godz. 15:30 w salce.


4

Za tydzień, 20 stycznia na Mszy św. o godz. 18:00, p. Martyna Sztupecka z zespołem ewangelizacyjnym, złoży świadectwo swojej wiary i dokona prezentacji rzeźby Michała Archanioła, która była pracą dyplomową na studiach. Serdecznie zapraszamy młodych ludzi na tę Mszę św. a szczególnie młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania, dla których będzie to styczniowe spotkanie.


5

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone indywidualnie, na konto parafialne i podczas kolędy, które wpłynęły w ostatnim tygodniu oraz na dzisiejszą tacę. Pragniemy również przypomnieć, że w przyszłą niedzielę tradycyjnie będzie zebrana taca inwestycyjna.


6

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.


7

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości osobiste bądź rodzinne, składamy najlepsze życzenia - błogosławieństwa Bożego oraz wszelkich łask od Boga.


8

W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie ona okazją do wspólnej modlitwy, wzajemnego poznania się, zbliżenia i rozmowy o problemach nie tylko konkretnej rodziny, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty. Kapłan przynosi do naszego domu Boże błogosławieństwo. Skorzystajmy z tego wyjątkowego daru. Plan kolędy jest wywieszony w gablocie i na stronie internetowej naszej parafii.