Ogłoszenia parafialne

2. Niedziela Wielkanocna

1

Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 r. w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.


2

Dzisiejsza II Niedziela Wielkanocna rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.


3

Zgodnie z ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów etapami znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, od poniedziałku 20 kwietnia w świątyniach na nabożeństwach i Mszach św. będzie mogło przebywać więcej osób, to jest 1 osoba na 15 m2, czyli w naszej świątyni 21 osób. Serdecznie zapraszamy.


4

W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić Uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary.


5

Ostateczny termin I Komunii Świętej i Rocznicy oraz sakramentu bierzmowania podamy w najbliższym czasie. Uzależnione jest to od powrotu dzieci i młodzieży do szkół.


6

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone indywidualnie, na konto parafialne oraz na dzisiejszą tacę inwestycyjną. Chcemy rozpocząć instalację ogrzewania w nowym kościele i gromadzimy środki na te prace. Dziękujemy za każde wsparcie także na konto parafialne, którego numer znajduje się na stronie internetowej parafii i w gablocie.


7

Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości osobiste bądź rodzinne, składamy najlepsze życzenia – błogosławieństwa Bożego oraz wszelkich łask od Boga.


8

W ostatnim tygodniu odeszli od nas:

  1. Izabela Skowrońska - l. 46
  2. Zdzisław Sprusiński - l. 70
  3. Henryk Maciaszek - l. 88
  4. Agnieszka Kwiatkowska - l. 98

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Rodzinie i najbliższym przeżywającym śmierć bliskich im osób składamy wyrazy chrześcijańskiego współczucia.