Budowa nowej świątyni

Plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania terenu

Całość zespołu zaprojektowano jako jednorodną kompozycję prostych brył z dominantą dachu nawy kościoła. Prostota brył kontrastuje z rozdrobnionym rytmem podziałów dachów. Kompozycję dopełnia wolnostojąca wieża usytuowana w pobliżu południowo-zachodniego narożnika kościoła.

Kościół jest jednonawowy z obejściem i transeptem. Transept stanowi naturalne poszerzenie strefy prezbiterium dla uzyskania maksymalnej ilości miejsc siedzących jak najbliżej ołtarza.

W transepcie znajduje się wyjście boczne oraz bezpośrednie połączenia kościoła z budynkiem parafialnym. Konstrukcja korpusu nawowego oparta jest na układzie przestrzennym filarów oddzielających strefą obejścia i wydzielających nisze konfesjonałowe. Nawa jest oświetlona światłem bazylikowo umieszczonych okien w fasadzie oraz pośrednio pionowe okna umieszczone we wnękach ołtarzowych. Sufit kościoła jest ukształtowany poprzez elementy konstrukcyjne. Prezbiterium, niższe od nawy i odmiennie sklepione, będzie w przyszłości zawierać ołtarz z wizerunkiem Patrona Parafii Św. Michała Archanioła.

Nawę poprzedza kruchta z wejściem na chór oraz sklepikiem parafialnym. Wejście do kościoła podkreślają – układ bryły, osiowo ustawione drzwi i okno oraz schody zewnętrzne. Do budynku parafialnego prowadzą 3 wejścia. Pierwsze od strony południowej do kancelarii i zakrystii. Drugie od północy do części mieszkalnej oraz trzecie niezależne wejście do sal parafialnych. Centralnie usytuowana klatka schodowa łączy i jednocześnie oddziela poszczególne grupy funkcjonalne pomieszczeń. Część mieszkalna budynku zawiera na poziomie terenu od strony północnej zespół garaży, a w piwnicy pomieszczenia techniczno–gospodarcze. Na piętrach I i II zaprojektowano mieszkania księży (proboszcza, 2 mieszkania księży wikariuszy oraz zestawy gościnne). Na I piętrze zaprojektowano również kuchnię i refektarz dla mieszkańców plebani.

Wejście do sal parafialnych usytuowano niezależnie od południa tuż obok wejścia do kancelarii, co zapewnia większą swobodę użytkowania tej części budynku przez grupy parafialne.