Pomoc sąsiedzka

Koło nr 1

84 osób w 5 kołach

Intencje na styczeń 2021 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.


Zmartwychwstanie.

1. Bogumił Karbowiak

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

2. Piotr Białkowski

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

3. Eugeniusz Stuczyński

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

4. Magdalena Dzięcioł

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

5. Piotr Ahmad

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

6. Mateusz Traczyk

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

7. Izabela Zyra

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

8. Donata Słotwińska

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

9. Magda Kosmatka

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

10. Robert Piotrowski

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

11. Piotr Kowalski

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

12. Małgorzata Lech

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

13. Anna Maria Formela

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

14. Katarzyna Mrówczyńska

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

15. Kubiński Michał

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

16. Maciej Marcinkowski

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

17. Krzysztof Krajewski

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

18. Jarosław Piechota

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

19. Zofia Tarniowa

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

20. Dorota Kaniewska-Smulczyk

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.