Pomoc sąsiedzka

Koło nr 1

74 osób w 4 kołach

Intencje na marzec 2019 r.

Intencja ewangelizacyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.


Droga krzyżowa.

1. Bogumił Karbowiak

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

2. Piotr Białkowski

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

3. Eugeniusz Stuczyński

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

4. Magdalena Dzięcioł

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

5. Piotr Ahmad

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

6. Mateusz Traczyk

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

7. Izabela Zyra

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

8. Donata Słotwińska

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

9. Magda Kosmatka

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

10. Robert Piotrowski

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

11. Piotr Kowalski

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

12. Małgorzata Lech

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

13. Anna Maria Formela

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

14. Katarzyna Mrówczyńska

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

15. Kubiński Michał

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

16. Maciej Marcinkowski

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

17. Krzysztof Krajewski

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

18. Jarosław Piechota

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

19. Zofia Tarniowa

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

20. Dorota Kaniewska-Smulczyk

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.