Pomoc sąsiedzka

Koło nr 1

72 osób w 4 kołach

Intencje na marzec 2018 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.


Nawiedzenie św. Elżbiety.

1. Bogumił Karbowiak

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

2. Piotr Białkowski

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

3. Eugeniusz Stuczyński

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

4. Magdalena Dzięcioł

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

5. Piotr Ahmad

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

6. Mateusz Traczyk

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

7. Izabela Zyra

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

8. Donata Słotwińska

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

9. Magda Kosmatka

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

10. Robert Piotrowski

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

11. Piotr Kowalski

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

12. Małgorzata Lech

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

13. Magdalena Deredas

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

14. Katarzyna Mrówczyńska

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

15. Kubiński Michał

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

16. Maciej Marcinkowski

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

17. Krzysztof Krajewski

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

18. Jarosław Piechota

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

19. Zofia Tarniowa

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

20. Dorota Kaniewska-Smulczyk

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.