Pomoc sąsiedzka

Koło nr 1

80 osób w 4 kołach

Intencje na styczeń 2020 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.


Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

1. Bogumił Karbowiak

Tajemnica: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

2. Piotr Białkowski

Tajemnica: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Chrzest Jezusa w Jordanie.

3. Eugeniusz Stuczyński

Tajemnica: Chrzest Jezusa w Jordanie.

Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

4. Magdalena Dzięcioł

Tajemnica: Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

5. Piotr Ahmad

Tajemnica: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Przemienienie na górze Tabor.

6. Mateusz Traczyk

Tajemnica: Przemienienie na górze Tabor.

Ustanowienie Eucharystii.

7. Izabela Zyra

Tajemnica: Ustanowienie Eucharystii.

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

8. Donata Słotwińska

Tajemnica: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Biczowanie Pana Jezusa.

9. Magda Kosmatka

Tajemnica: Biczowanie Pana Jezusa.

Cierniem ukoronowanie.

10. Robert Piotrowski

Tajemnica: Cierniem ukoronowanie.

Droga krzyżowa.

11. Piotr Kowalski

Tajemnica: Droga krzyżowa.

Śmierć na krzyżu.

12. Małgorzata Lech

Tajemnica: Śmierć na krzyżu.

Zmartwychwstanie.

13. Anna Maria Formela

Tajemnica: Zmartwychwstanie.

Wniebowstąpienie.

14. Katarzyna Mrówczyńska

Tajemnica: Wniebowstąpienie.

Zesłanie Ducha Świętego.

15. Kubiński Michał

Tajemnica: Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie N.M.P.

16. Maciej Marcinkowski

Tajemnica: Wniebowzięcie N.M.P.

Ukoronowanie N.M.P.

17. Krzysztof Krajewski

Tajemnica: Ukoronowanie N.M.P.

Zwiastowanie N.M.P.

18. Jarosław Piechota

Tajemnica: Zwiastowanie N.M.P.

Nawiedzenie św. Elżbiety.

19. Zofia Tarniowa

Tajemnica: Nawiedzenie św. Elżbiety.

Narodzenie Pana Jezusa.

20. Dorota Kaniewska-Smulczyk

Tajemnica: Narodzenie Pana Jezusa.