Pomoc sąsiedzka

Koło nr czlowiek-moge-pomoc

74 osób w 4 kołach

Intencje na grudzień 2018 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.