Pomoc sąsiedzka

Koło nr czlowiek-potrzebuje-pomocy

74 osób w 4 kołach

Intencje na luty 2019 r.

Intencja ogólna: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.