Pomoc sąsiedzka

Koło nr czlowiek-potrzebuje-pomocy

74 osób w 4 kołach

Intencje na październik 2018 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.