Pomoc sąsiedzka

Koło nr praca-szukam

80 osób w 4 kołach

Intencje na styczeń 2020 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.