Pomoc sąsiedzka

Koło nr praca-zatrudnie

76 osób w 4 kołach

Intencje na sierpień 2019 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej szkołami wzrastania w człowieczeństwie.