Pomoc sąsiedzka

Koło nr praca-zatrudnie

74 osób w 4 kołach

Intencje na czerwiec 2018 r.

Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.