Pomoc sąsiedzka

Koło nr rzecz-oddam

71 osób w 4 kołach

Intencje na styczeń 2018 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.