Pomoc sąsiedzka

Koło nr rzecz-oddam

82 osób w 5 kołach

Intencje na wrzesień 2020 r.

Intencja ogólna: Aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.