Pomoc sąsiedzka

Koło nr rzecz-oddam

84 osób w 5 kołach

Intencje na styczeń 2021 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.