Pomoc sąsiedzka

Koło nr rzecz-oddam

71 osób w 4 kołach

Intencje na listopad 2017 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.