Pomoc sąsiedzka

Koło nr rzecz-oddam

74 osób w 4 kołach

Intencje na sierpień 2018 r.

Intencja ogólna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.