Pomoc sąsiedzka

Koło nr rzecz-oddam

80 osób w 4 kołach

Intencje na grudzień 2019 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby każdy kraj podjął konieczne działania, by zadbać o przyszłość dzieci, szczególnie tych, które cierpią.