Pomoc sąsiedzka

Koło nr rzecz-potrzebuje

85 osób w 5 kołach

Intencje na czerwiec 2021 r.

Intencja ewangelizacyjna: Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.