Pomoc sąsiedzka

Koło nr rzecz-potrzebuje

74 osób w 4 kołach

Intencje na maj 2019 r.

Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.