Wydarzenia

Wielkanoc - Rezurekcja (16.04.2017)

Dodany: 16.04.2017 r., 10:00

Dziś rano o godz. 6:00 ogłosiliśmy Światu - Jezus żyje! Alleluja!

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi i siostrami. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby liturgia w czasie tych świętych dni miała piękną i godną oprawę.

Rezurekcja 01

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 02

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 03

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 04

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 05

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 06

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 07

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 08

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 09

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 10

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 11

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 12

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 13

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 14

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 15

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 16

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 17

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 18

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 19

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 20

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 21

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 22

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 23

Rezurekcja

Zobacz
Rezurekcja 24

Rezurekcja

Zobacz