Wprowadzenie ks. Filipa Durlaka na urząd proboszcza