OGŁOSZENIA

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  – 18.02.2024 R.

 1. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie Wielkiego Postu otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy za innych oraz o pokój na świecie.
 2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.30 dla dzieci i o godz. 18.30 dla wszystkich wiernych, a w niedziele o godz. 17.15 Gorzkie Żale z nauką pasyjną.
 3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
 4. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym dniu przeprowadzona zostanie zbiórka ofiar do puszek na potrzeby polskich misjonarzy w Afryce.
 5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone indywidualnie i na konto parafialne, a także na figurę św. Michała Archanioła oraz na dzisiejszą tacę inwestycyjną. Całość tacy przeznaczona zostanie na pokrycie zaległych zobowiązań związanych z pracami budowlanymi, które do tej pory zostały już wykonane na nowym kościele.
 6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
 7. Wszystkim przeżywającym w najbliższym tygodniu swoje uroczystości osobiste bądź rodzinne, składamy najlepsze życzenia – błogosławieństwa Bożego oraz wszelkich łask od Boga.
 8. W ostatnim czasie z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana:
  Stanisław Skolasiński – l. 81
  Jadwiga Korgul – l. 82
  Wojciech Turała – l. 77
  Prośmy, aby Dobry Bóg uwolnił je od wszelkiego zła i obdarzył wiecznym pokojem: