O PARAFII

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura: Kaplica murowana, wybudowana w 1991 r. Poświęcona 12 listopada 1994 r. przez abpa Władysława Ziółka. Rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego 2000/2001 r. Kościół jednonawowy z obejściem i transeptem. Wzdłuż obejścia zaprojektowano wnęki na ołtarze boczne oraz nisze na konfesjonały. Zachodnia ściana transeptu łączy kościół z pozostałymi funkcjami domu parafialnego. Całość zespołu zaprojektowano jako jednorodną kompozycję prostych brył z dominantą dachu nawy kościoła.

Ulice należące do parafii: Franciszkańska – nr 126–170 i 133–187, Inflancka – 5–31, Kowalska – 4–10, Łagiewnicka – 65–105 i 102/116–122, Malarska, Marysińska – 90–104, Młynarska, Okopowa – 3–7 i 16–40a, Rysownicza, Sukiennicza, Szewska, Szklarska